Naš maister 

Življenjska zgodba narodnega junaka Rudolfa Maistra v stripu. Življenjepisni strip, ki nas z besedo in sliko popelje od Maistrovega rojstva v Kamniku, njegovega šolanja, vojaškega šolanja in služenja v avstrijski armadi do njegovega prevzema zaledne vojske v Mariboru, ki je bila zaslužna za osvojitev mesta in dela Štajerske za Slovenijo.