Renata Salecl: ČAS GROBOSTI

Zavora je popustila, maske vljudnosti so padle in naenkrat je dovoljeno, da drug drugega ne obravnavamo s spoštovanjem.

Najnovejša knjiga slovenske filozofinje in sociologinje je zbirka predelanih kolumn, ki so bile objavljene v Sobotnih prilogah časopisa Delo. Začne z ugotovitvijo, da živimo v času nižanja standardov komunikacijske vljudnosti in je grobost v nekaterih segmentih družbenega življenja obravnavana celo kot nekaj pozitivnega. Izvor tega pojava vidi v neoliberalnem kapitalizmu, katerega značilnost je idealizacija uspeha, sreče, potrošnje … Knjiga prinaša poglobljeno analizo vidnih in nevidnih mehanizmov grobosti, ki smo jim izpostavljeni v današnjem svetu poudarjenega individualizma ter glorifikacije materialnega bogastva in uspeha.