Andraž Babšek: JUNAK

Zgodovinski roman rosno mladega avtorja Andraža Babška o generalu Rudolfu Maistru in borcih za severno mejo. Zgodba temelji na zgodovinskih dejstvih in je delno napisana po resničnih dogodkih na Štajerskem in Koroškem, v obdobju med 30. marcem 1918 in 30. septembrom 1919. General Maister je v romanu prikazan kot odločen, drzen, domoljuben vojaški vodja in je zaradi svojih dejanj, poguma in vizionarstva velika zgodovinska osebnost. Osrednji liki v romanu so Alojz Derganc, nekdanji stotnik avstro-ogrske vojske in desna roka generala Maistra, mladi fant Jani Sušnik in kuharica Josipina Lončar. Skozi njihove življenjske zgodbe nam avtor z dobro mero občutka za zgodovino pripoveduje o času, ko Rudolf Maister prevzame vojaško oblast nad mestom Maribor, ter o boju Maistrovega polka za osvoboditev koroškega ozemlja.