Karel Destovnik – Kajuh: MARKACIJE

Jaz sem

droben, droben list,

ki drevo

mu daje hrano.

To drevo

iz zemlje rase,

zemlja

pa je vir življenja,

in življenje

vir človeštva,

in človeštvo,

to je hrast,

ki človeku

daje rast.

(Drobna pesem, str. 15)