Frane Milčinski: LJUDJE, PRIŽGIMO LUČ!

K zemlji se nagnil obok je neba.

Vse zvezdice bele

so prihitele,

druga za drugo se je sklonila,

me poljubila

na sredo srca.

(Str. 89)