VALENTIN STANIČ: PRVI ALPINIST V VZHODNIH ALPAH

Ob 250-letnici rojstva.

»Valentin Stanič, človek dejanj, genialen v preprosti neposrednosti: kar je spoznal za potrebno, je naredil in ni čakal, da bo naredil nekdo drug. Pod tem notranjim klicem se je neogibno izkazal ne le kot izjemen človekoljub (gluhonemnica, društvo proti mučenju živali, cepljenje proti črnim kozam, vsestransko poučevanje ljudstva in ustvarjanje pogojev za poučevanje), marveč se je tako v gorah, kot pri vsakdanjih opravkih pogosto znašel na ozki meji med življenjem in smrtjo. Že v visoki starosti je to mejo usodno prekoračil.« (str. 5)