Rafko Dolhar: Kanalska Saga

Pričevanje o življenju v Kanalski dolini v 20. stoletju, ki ga je zapisal Rafko Dolhar. Knjiga je posvečena rojstni zemlji avtorja ter očetu, Alojziju Dolharju, ki je bil za njega vzor narodne zavesti. Poglobljeno prvo poglavje raziskuje zgodovino Kanalske doline, od družine Ehrlichovih iz Žabnic do Dolharjevih iz Trsta, ter prikazuje vpliv različnih zgodovinskih dogodkov na življenje Slovencev na tem območju. Drugo poglavje razkriva redko dragocenost - zbirko fotografij, ki jih je Alojzij Dolhar posnel med italijanskim pohodom proti Sovjetski zvezi leta 1941 kot italijanski sanitetni podporočnik. Tretje poglavje pa prinaša neobjavljene dokumente, med njimi izbor iz policijskega dosjeja avtorjevega očeta, ki so mu varnostne službe sledile več kot tri desetletja.