Bojan Bizjak: Šepetanja

Knjiga ima nabor 14 zgodb, ki so tematsko povezane v dva sklopa in nima trdnega časovnega okvira.

V prvem razdelku Počen Krog je pet zgodb, ki skušajo refleksivno odraziti odnos med bratoma, ker je eden prezgodaj odšel. Drugi to skuša dojemati na metafizičen način in se trudi ujeti temne in svetle trenutke tega boja. Morda izstopa zadnja, ko sta brata pahnjena v odmaknjen čas, ko je bil sladoled razkošje. V drugem naboru z naslovom Med in pelin je devet zgodb, časovno in tematsko zelo različnih. Tukaj se zgodbe prepletajo od metafizične Sveče in Pelinom, do rokerskega pevca, ki začuti staranje in usode glasbenika in njegove partnerke - vedeževalke, in še tri z ljubezensko tematiko.