Jernej Šček – Kavarna Italija

V obsežnem knjižnem prvencu tržaškega filozofa, profesorja, prevajalca in publicista Jerneja Ščeka, ne boste priča lahkotnim kavarniškim pogovorom, kot mogoče namiguje knjižni naslov, ampak poglobljenim, refleksivnim, široko razvejanim, intelektualnim in večplastnim dialogom, ki so luč sveta sprva ugledali v Sobotni prilogi časopisa Delo. Šček si je za svoje sogovornike zbral ugledne italijanske razumnike, strokovnjake s področij pedagogike, filozofije, zgodovine, literature, psihologije, sociologije, itd. V ospredju njihovih dialogov so izpostavljene teme humanizma, šolstva, zgodovinskih dogodkov ter predvsem življenja ob meji, kjer si na nasprotnih straneh stojita dva različna jezikovna, kulturna in civilizacijska svetova, ki pa morata po avtorjevih besedah sobivati, se spajati, graditi mostove in se na njih srečevati. Jernej Šček je v knjigi uspel zbrati cvet italijanske intelektualne skupnosti, zveneča imena, ki pa so predvsem vsled njihovih neposlovenjenih knjižnih del, našim bralcem slabo poznana ali celo tuja. (vir: dobreknjige.si)