O PROJEKTU

O projektu

Projekt Primorci beremo bo letos potekal že dvanajsto leto v primorskih knjižnicah:

Primorske knjižnice bomo bralce nagovarjale k branju sodobnih slovenskih avtorjev. Letos smo na seznam uvrstili 63 proznih del in 11 pesniških zbirk. Na seznam smo uvrstili tudi izbor mladinskega leposlovja in poljudno-znanstveno literaturo z različnih področij. S posebno oznako smo označili leposlovna dela, ki so v obliki elektronskih knjig dostopna na portalu Biblos. Na seznamu je tudi nekaj klasičnih del slovenskih avtorjev, ki se jih bomo letos spomnili ob okroglih obletnicah. Projekt se začenja 23. aprila in se bo zaključil s srečanjem z znanimi slovenskimi avtorji 09. novembra 2018.

Kdo lahko sodeluje?

  • Člani knjižnice, starejši od 15 let.

Kje lahko sodelujete?

  • V svoji osrednji knjižnici (v Ajdovščini, Idriji, Ilirski Bistrici, Izoli, Kopru, Novi Gorici, Piranu, Sežani, Tolminu, Trstu ali Gorici).
  • V kateri od podružnic osrednje knjižnice.
  • Na potujoči knjižnici.

Kakšna so pravila?

  • Izberete lahko katero koli knjigo s seznama Primorci beremo, eno (prozno ali pesniško) delo slovenskega avtorja pa je lahko vaša izbira.
  • Ob izposoji vprašajte za bralno znamenje, na katerega boste vpisali svoje misli in ocenili prebrane knjige.
  • Ko boste knjigo prebrali, jo skupaj z izpolnjenim bralnim znamenjem vrnite v knjižnico. Bralci, ki bodo do zaključka akcije prebrali pet proznih del in eno pesniško zbirko, bodo na zaključni prireditvi prejeli priznanje Primorci beremo.

Koliko časa traja projekt?

  • Od 23. aprila do 09. novembra 2018.

Projekt so podprli:

Založba Mladika Ljubljana, Škrateljc, Založba Bogataj, Založba Goga, Založba Litera, Modrijan, Založba Karantanija et Orbis d.o.o., Miš založba, Sodobnost International, Digitpen d.o.o., Beletrina, Goriška Mohorjeva družba, Založba FORMA 7 d.o.o., Celjska Mohorjeva družba, Mladika Trst, Buča d.o.o., Avrora AS d.o.o., Založba Primus, Zavod Volosov hram, Mladinska knjiga, Založništvo tržaškega tiska, Založba Sfera