Kjer oljke cveto

Valerija Skrinjar-Tvrz

Mali ljudje z velikimi srci
V romanu izmenjujoče teče beseda o dogajanju in usodah Istranov v času po 2. svetovni vojni. Avtorica je namreč v roman vtkala avtobiografsko noto, saj je bila kot poročevalna novinarka priča mnogim usodam tedanjih ljudi. Nekaj vsebnosti romana je tudi fikcija, oboje se prepleta in bralcu ponudi emocionalno zgodovinski vpogled v tedanje težke čase. Z odvzemom zemlje je bilo Istranom storjeno veliko gorje, a ko so jo z agrarno reformo dobili nazaj, se je to spre-menilo v neopisljivo veselje ter srečo. Rodna gruda je namreč tista, ki slehernega človeka na-polnjuje z upanjem, radostjo ter voljo do življenja.