Vzponi iz brezna stiske

Kristina Martelanc

Izkušnje socialne delavke pri delu z zapostavljenimi.

Tržaška socialna delavka Kristina Martelanc se je v svoji knjigi v sklopu devetih zgodb lotila široke palete problemov družbeno zapostavljenih. S tovrstnimi težavami, ki so posledica posilstva, drog, alkohola, družinskih konfliktov in nerazumevanja s strani družbe in okolja, se avtorica vsak dan srečuje na svoji službeni poti. Njeno delo je pričevanje o tem, kako resne so tovrstne težave in kako pomembno je delo posameznikov in institucij, ki ljudem pomagajo na tej poti.