Vsaj za pesem odmaknjen od tega sveta

Vanja Pegan