Matični vosek

Marko Kravos

Koronski čas odet v ironijo.
Kravos še vedno ostaja najbolj vitalističen prav tam, od koder črpa svojo poezijo. To sta humor in družbena kritika. Tudi za to obdobje sta še kako dobrodošla, in tako pesnik ne ostaja nič kaj prizanesljiv do politike in trenutnega sistema. Še posebej dobro intenziteto ima prvi cikel, v katerem avtor poetološko ocenjuje koronsko krizo. Gre za prikaz obdobja, ki povzroča vse več stisk in zastavlja veliko vprašanj z različnih področij. Avtor opozarja na okoljske spremembe, namiguje na novo, skoraj nevidno vojno, vzporednice pa je mogoče potegniti s Camusevo Kugo.
VIR: www.rtvslo.si