Boris Pahor: Grmada v pristanu

V zbirki kratkih zgodb se zgodovinsko dogajanje prepleta z avtorjevimi osebnimi doživetji in motivi, ki zaznamu­jejo njegov celotni knjižni opus: mesto Trst, raznarodovalna faši­stična politika, problem nacio­nalne ozaveščenosti ter zaveza­nost maternemu jeziku. Samostojnim novelam in črticam z zao­kroženo zgodbo sledijo odlomki iz dalj­ših pripovednih del, knjiga pa deluje kot celota tudi ker  dela med seboj veže pričevanje o na­rodnosti in materinem jeziku, vredno­tah, ki sta za pisatelja Borisa Pahorja temeljnega pomena.