Dragica Kraljič: ŠE VEDNO NISEM KOT DRUGI

Opustite neracionalne strahove, lažne podobe in prevare o sebi, zahtevne potrebe po »biti boljši, biti nad drugimi«.

Dragica Kraljič je magistrica znanosti s področja defektologije, mama Janeka, odraslega fanta z downovim sindromom. Prepričana je, da bi bilo njeno življenje prazno in mnogo manj smiselno, če ne bi poznala Janeka. Predvsem pa ne bi nikoli tako dobro poznala sebe, svojih sposobnosti in zmožnosti globokih človeških čustev. Janek ji je omogočil videti preprosto življenje, kot ga tudi vidi sam. In da bogastvo tega sveta ni nikjer drugje, kot v človeku. Vse ostalo je samo vsakdanjost.