Virgil Šček: DNEVNIŠKI ZAPISI : 1909-1933

Življenje in dediščina Virgila Ščeka, izjemnega primorskega duhovnika in vodilnega predstavnika narodnoobrambnega gibanja primorskih Slovencev v času italijanske oblasti. Knjiga prinaša prvi del Ščekovih dnevniških zapisov, od leta 1911 do konca leta 1933. To so dragocen vir za razumevanje življenja na Primorskem v prvi polovici 20. stoletja. Knjiga razkriva bogastvo njegovih misli in dejanj skozi znanstveno-kritično izdajo, ki vsebuje obsežno spremno študijo, vsebinske opombe urednikov dr. Matica Batiča in dr. Renata Podbersiča ter prevode pasusov v tujih jezikih.