Srečko Kosovel: BURJA

Razmerje med človeškim in nadčloveškim in refleksije o osamljenosti, trpljenju, absolutnem, neskončnosti in smrti.

“Vsak človek ima svetišče, kamor stopi, kadar je utrujen in žalosten.” Knjiga prinaša izbor iz večini bralcev nekoliko manj znanega področja Kosovelovega opusa: njegovo prozno ustvarjanje. Burja vsebuje 82 besedil(poezija in proza). V pesnikov čaroben svet, kjer se prelivata posameznikov bežni tu in sluteno večno onostranstvo, nas v prvi polovici knjige odnesejo od nekaj vrstic do par strani dolge pesmi v prozi. Tu trenutki življenja postanejo niz biserov, veter poljub večnosti, obstaja vera v »eno, kar je simbol večnega, lepega in velikega«. Branje je podoživljanje pesniških trenutkov, v katerih se v vsakdanjem svetu razodeva višje stvarstvo, večnost, eno. (dobreknjige.si)