Cukrarna

Vukotič Jaka

Stripovsko predstavljeno obdobje slovenske moderne. Opis, oris in strip življenja, trpljenja, prijateljstev, bolezni, ustvarjanja naših modernistov.
Strip, ki je namenjen mladini, vseeno pa služi tudi odraslim bralcem kot plastičen prikaz literarnega obdobja.