ME SLIŠIŠ?

Simona Semenič

Simona Semenič, dramatičarka, dramaturginja, režiserka, performerka in samozaposlena v kulturi se predstavi.

Simona Semenič je svoj roman zastavila kot avtobiografijo, ki se prepleta in razpleta z njenimi tremi dramami Jaz, žrtev, (2007), Še me dej (2009) in Drugič (2014). Je samoironična, ukvarja se s tem, kako se znajti v tem zbirokratiziranem sistemu, v katerega je kot umetnica in kulturna delavka vpeta, pa z zdravstvenim sistemom, od katerega je zaradi narave svoje bolezni pravzaprav tudi odvisna. Ob vsem tem pa ostane hudomušna in duhovita in ne nazadnje tudi pozitivna, vedno v iskanju takšnih in drugačnih rešitev za izhod iz vsakodnevnih zagat.

(Vir: Zdenka Žigon, Dobreknjige.si)