Category: Kratke zgodbe

Srečko Kosovel: BURJA

Razmerje med človeškim in nadčloveškim in refleksije o osamljenosti, trpljenju, absolutnem, neskončnosti in smrti. “Vsak človek ima svetišče, kamor stopi, kadar je utrujen in žalosten.” Knjiga prinaša izbor iz večini bralcev nekoliko manj znanega področja Kosovelovega opusa: njegovo prozno ustvarjanje. Burja vsebuje 82 besedil(poezija in proza). V pesnikov čaroben svet, kjer se prelivata posameznikov bežni tu in sluteno večno onostranstvo, nas v prvi polovici knjige odnesejo od nekaj vrstic do par strani dolge pesmi v prozi. Tu trenutki življenja postanejo niz biserov, veter poljub večnosti, obstaja vera v »eno, kar je simbol večnega, lepega in velikega«. Branje je podoživljanje pesniških...

Ivan Sivec: Simon Gregorčič v črticah, pesmih in slikah

180 let od rojstva »goriškega slavčka« Ivan Sivec je življenje in delo Simona Gregorčiča predstavil z enaindvajsetimi črticami, ki opisujejo prelomne dogodke iz njegovega življenja, njegov poklic, zatajeno ljubezen, bolezen in smrt. V knjigi bomo prebirali tudi enaindvajset »slavčkovih«  najlepših in najglobljih pesmi, ki so neminljive in nam sežejo v srce. Zadnji del knjige je obogaten s številnimi barvnimi in črno-belimi fotografijami ter arhivskimi posnetki, ki jih dopolnjujejo različni podatki. Knjiga odstira več plasti pesnikovega življenja in ob tem osvetljuje našo zgodovino na drugačen, lahkotnejši način.      

Mika Hočevar: JANUARSKA ŽETEV

Privlačno in zavito v tančico skrivnosti. Januarska žetev je zbirka osemnajstih zgodb, ki imajo skupno točko v praviloma bolj negativnih temah, vendar pa se med sabo razlikujejo po sami zasnovi, dolžini, temah ter statusih in spolu glavnih protagonistov. V glavnem gre za običajne ljudi, ki so se po spletu okoliščin ali pa po lastni krivdi znašli na družbenem robu oziroma v neprijetnih situacijah. Depresija in anksioznost se skrivata v ozadju marsikatere zgodbe, a hkrati nobena od njih ni ‘zamorjena’. Pretežno tragične scenarije zna avtorica prekiniti z ravno pravšnjo mero drugače zasnovanih zgodb, ki imajo včasih tudi srečen konec in vedrejšo,...

Alenka Koželj: SOLZNICE

Solznica: steklenička za zbiranje solz. Solznice so avtoričina druga zbirka kratkih zgodb. Gre za osem zgodb, ki so zelo različne tako po svoji dolžini kot po dogajalnem času in prostoru. Razpršene so po različnih državah, umeščene pa so od srednjega veka do sodobnih dni. Druži jih lik ženske kot glavne osebe. Druži jih tudi tragičnost, trpljenje, obup, težke usode. Ni naključje, da jih druži naslov Solznice – torej antične stekleničke za zbiranje solz.      

Igor Cvitkovič: PRAVLJICE IZ KOZARCA

Kralj Alkohol Knjiga “Pravljice iz kozarca” je zbirka kratkih zgodb o ljudeh, ki so na kakršenkoli način povezani z alkoholom in posledicami. Alkohol ne izbira, pride v različne družine in si za tarče jemlje tako izobražene kot manj izobražene, stare, mlade, različnih poklicev. V svoj vrtinec tragike potegne mnoge družine, naključne ljudi, mimoidoče in sploh širšo družbo. Na spletni strani Buče zapišejo, da gre tudi za izmišljene zgodbe, a zdijo se prave, avtor kot alkoholiki zamegljuje stvarnost z literaturo ali pa jo pravzaprav predstavi surovo resnično. Kar bi v literaturi veljalo za magični realizem ali pravljice (kot zapiše v naslovu...

Bojan Bizjak: Šepetanja

Knjiga ima nabor 14 zgodb, ki so tematsko povezane v dva sklopa in nima trdnega časovnega okvira. V prvem razdelku Počen Krog je pet zgodb, ki skušajo refleksivno odraziti odnos med bratoma, ker je eden prezgodaj odšel. Drugi to skuša dojemati na metafizičen način in se trudi ujeti temne in svetle trenutke tega boja. Morda izstopa zadnja, ko sta brata pahnjena v odmaknjen čas, ko je bil sladoled razkošje. V drugem naboru z naslovom Med in pelin je devet zgodb, časovno in tematsko zelo različnih. Tukaj se zgodbe prepletajo od metafizične Sveče in Pelinom, do rokerskega pevca, ki začuti staranje...