Znamenja v kroženju

Uroš Zupan

Eseji posvečeni slovenski poeziji.
Kot pozoren bralec in esejistični premišljevalec v eni osebi se Zupan loteva avtorjev različnih generacij in poetoloških izhodišč: od Josipa Murna pa do Braneta Bitenca. Njegov pristop ni literarnozgodovinsko objektivističen, ampak temelji na osebni zgodbi. Ta je ključ, ki odpira vrata v obravnavane pesniške svetove, v dela in dneve izbranih avtorjev. Gre torej za branje po izbiri, za »notranji dialog« s svojimi izbranci – da se med njimi znajde tudi Zupan sam, seveda ne more biti naključje.
VIR: www.bukla.si