Samo en ples

Malina Schmidt Snoj

»Lepoto in polnost doživetij sem že zgodaj skušala izpovedati s plesom, z lepoto gibanja.«
Marti Paulin, s partizanskim imenom Brina, izjemno nadarjeni in obetavni plesalki modernega plesa, je vojna sicer uničila sanje o plesni karieri, je pa zato postala odlična in priznana plesna pedagoginja in koreografinja. S pomočjo številnih dokumentov, fotografij, spominov in zgodovinskih podatkov je njena hči rekonstruirala njeno predvojno, medvojno in povojno življenje. Med vojno je bila Marta Paulin, po vojni poročena Schmidt, članica znamenite kulturniške skupine 14. divizije, njen nastop je v svojih vojnih dnevnikih zabeležil tudi Danilo Lokar.