Šala

Borut Golob

“Konformisti vseh dežel, združite se!”
Šala je drugačen roman. Roman brez klasičnega protagonista. Šala bralca nagovarja skozi oči kolektiva, in mu že s tega vidika omogoča, da se z njim še lažje poistoveti, kot bi se sicer. Šala je tudi roman o dveh obdobjih, ki časovno niti nista preveč oddaljeni, se je pa vmes zamenjal politični sistem. Spremenile so se navade in običaji, predvsem pa so se spremenile vrednote. (Dobreknjige.si)