Nedaleč

Devetak Alex

»Nedaleč ni blizu. Loči ju razdalja, ki se bolj kot s koraki meri z zamolki in praznino, varljivo rutino med obotavljanjem in obžalovanjem.« (Nataša Kramberger, spremna beseda)

Kratkoprozno zbirko Nedaleč bi morda lahko označili tudi kot roman, saj so zgodbe med seboj povezane. Protagoniste, predvsem osrednjo skupino štirih prijateljev, srečujemo iz zgodbe v zgodbo, vendar pred bralca stopajo v različnih življenjskih obdobjih. Zgodbe so le izseki, saj vse, kar se dogaja vmes, ostaja uganka. Večina zgodb je umeščena v neimenovano vas ob morju, za katero se na prvi pogled zdi, da se v njej vsi poznajo in vedo vse o vseh. Pred nami se razkrivajo številne negativne plati sodobne družbe, zlasti v obliki težav, s katerimi se danes spopadajo mladi. Nasproti jim stojijo starejše generacije, ki jih (marsikdaj) ne razumejo in se prav tako soočajo s svojimi težavami. Vse do konca oziroma še onkraj njega ostajajo zavite v meglo tudi pečine, motiv, ki se ponavlja skozi celotno zbirko in ki odločilno zaznamuje življenje (večine) protagonistov.

(Vir: https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=11522)