Prozornosti odčaranega zaliva = Trasparenze di un golfo disincantato

Majda Artač Sturman

Tržačan je ljubljanski zrezek,

Ljubljančan kraški pršut;

drugi režejo danes ogrsko,

jutri furlansko salamo.

 

 

 

 

 

 

Mladika, 2021