Pisma tebi

Nika Kovač

Knjiga vabi k drugačnemu premisleku o življenjskih, samoumevnih stvareh kot so pogum, strah, dvom, veselje, laži, sreča. Pisma mlade aktivistke.

Sociologinja in antropologinja Nika Kovač, vodja Inštituta 8. marec, osebne izkušnje prepleta z družbenimi problemi in neposredno nagovarja bralca, naj razmišlja o sebi, drugih in družbi. Rdeča nit pisem je beseda NE in zakaj jo je tako pomembno izreči, ves čas pa poudarja tudi svojo ljubezen do branja. Obravnava veliko tematik, ki so mladim blizu, od prijateljstva in ljubezni do opravljanja, strahu pred napakami, družbenih pritiskov in tekmovalnosti. Polaga jim na srce, da ne smejo živeti v strahu pred tistimi, ki imajo oblast, moč in vpliv, temveč morajo zastavljati vprašanja in misliti s svojo glavo. Hkrati pa poudarja pomembnost povezovanja in skupnosti. Knjiga Pisma tebi mladim na zanimiv in nevsiljiv način približa družbene tematike, o katerih drugače mogoče ne bi razmišljali. Obenem pa se dotakne tudi vsakega bralca posebej, ga nagovori in ponudi upanje, da je svet lahko boljši, če se bomo zanj potrudili vsi. (vir: DobreKnjige)

Mladinska knjiga, 2021