Njegovo izginotje

Nada Matičič

Zbirka devetih kratkih zgodb.    

Knjigo sestavlja devet pripovedi oz. črtic. V njih avtorica predstavi usode bolj ali manj resničnih oseb, katere povezujejo dogodki, ki so se zgodili med in po drugi svetovni vojni. V spremni besedi knjige avtorica zapiše: »Moje zgodbe so pripoved in izpoved o človeku in njegovih duševnih pretresih. Predstavniki teh zgodb so le odraz nas v vsakdanjih, a tudi odločujočih stanjih, so torej predvsem njihova izpovedovanja – a večkrat presežejo okvir posameznih usod, zato lahko postanejo pričevalci časa in razmer, v katerih žive«.

Družina, 2002