Mlekarice, potovke in prevozniki na poti v Trst

Stanislav Renčelj

Knjiga nam prinaša zgodbe mlekaric, skromnih in varčnih žensk s Krasa in Brkinov, ki so oskrbovale z mlekom prebivalce Trsta in Tržiča.

Na pot, speljano preko gmajn, so šle mlekarice vsak dan in ob vsakem vremenu. Včasih je bilo mleka toliko, da so čutare naložile na vozičke, ob mleku pa so se na njih velikokrat znašli tudi drugi kmetijski pridelki. Pri prodaji so morale biti pridne in iznajdljive, ves čas pa so ostajale poštene in zveste svojim družinam.

Delo Mlekarice, potovke in prevozniki na poti v Trst si zasluži, da ga preberemo in ob tem spoznamo pretresljive pripovedi mam in gospodinj, ki so velikokrat s prisluženim denarjem poplačale davke in dolgove domačij ter na tak način pripomogle k preživetju in ohranitvi domov.

Libris, 2021