NEPOZABNE

Milica Antić Gaber

Nepozabna knjiga o ženskah, ki ne smejo biti pozabljene.

Nepozabne je knjiga o petdesetih pogumnih Slovenkah, ki so vsaka na svojem področju spreminjale in utirale uveljavljene družbene norme ter sooblikovale našo skupnost. Skozi zgodbe občudujemo željo in delo posameznic, da počno, kar je bilo pred tem v večini dovoljeno le moškim. Ustvarjalke besedil in ilustracij so skrbno izbrale ženske, ki so delovale na različnih področjih. Med njimi najdemo policistko, igralko, kiparko, pisateljico, zdravnico itd. Poleg njihovih osebnih zgodb spoznamo tudi čas, v katerem so živele, in kako so bile ženske takrat vrednotene. Ženske, ki jih nočemo pozabiti so: Evgenija Šumi, Marija Wessner, Fanny Haussmann, Alma Karlin, Angela Piskernik, Branislava Sušnik, Ljuba Prenner, Elda Piščanec, Marija Vera, Nada Souvan, Zalla Zarana, Kristina Gorišek Novaković, Valerija Heybal, Danica Melihar Lovrečič, Pavla Jesih, Franja Bojc Bidovec, Antonija (Tončka) Čeč, Elvira Dolinar, Vida Tomšič, Alojzija Štebi, Angela Boškin, Ana Mayer Kansky, Eleonora Jenko Groyer, Jula Molnar, Franja Tavčar, Marica Nadlišek Bartol, Ivanka Anžič Klemenčič, Josipina Urbančič Turnograjska, Pavlina Pajk, Zofka Kveder, Angela Vode, Josipina Hočevar, Minka Govekar, Karla Bulovec Mrak, Ivana Kobilca, Gizela Šuklje, Marija Wirgler, Dušana Šantel Kanoni, Tanja Lamovec, Avgusta Danilova, Alma Sodnik, Nada Jevdjenijević Brandl, Helena Gizela Stupan, Lidija Wisiak, Zora Janžekovič, Katja Vodopivec, Mara Bešter, Živa Kraigher, Lili Novy ter Kristina Brenkova. (Dobre knjige)