JAZ, ČARLI ČEPLIN

Karel Gržan

Jaz, Čarli Čeplin: kaplan Karli Karel Gržan v smešnih prigodah svojega življenja: Karel Gržan kot Čarli  (ang. Charlie – Karli) Čeplin (angl. Chaplin – kaplan)

Smejati se sebi in preživeti

Karel Gržan je slovenskemu bralcu znan po številnih delih za otroke in odrasle, v tej knjigi pa se pokaže še z ene žlahtne plati: kako iz neprijetnih situacij, ki takrat, ko se zgodijo, marsikdaj niso zabavne, izluščiti pozitivno in se jim in sebi nasmejati potem, ko minejo. Avtor je mojster pripovedovanja, tako da prigode (večinoma resnične) slika naravno, s hitrim pripovednim zamahom, tako da se bralec brez težav vživi in (če sodim po sebi) marsikdaj “umira” od smeha. Žanr, kakor se ga je lotil Gržan v tej knjigi, je redkost v slovenskem prostoru, kjer prevladuje prepričanje, da se je bolje smejati drugim kot pa izpostavljati sebe. Avtorju se pozna, da stoji na trdnem duhovnem temelju: tako se lahko pristno in iz srca ter brez omalovaževanja sebe posmeji svojim nerodnostim in različnim situacijam, od katerih jih je nekaj predstavljenih tudi na priloženi zgoščenki. Zapisano naj zaokroži citat iz knjige, ki veliko pove: “Duhovitost brez duhovnosti je hroma, duhovnost brez duhovitosti je slepa.”

(vir: Dobre knjige)