Norhavs na vrhu hriba

Suzana Tratnik

Norhavs je povsod.

Norhavs je na vrhu hriba. Norhavs je tudi okoli norhavsa, norhavs je v Privežicah, kraju, ki nosi ime po Smrti, ta kraj je Življenje. Vse življenje je norhavs in le kak grob je prazen. Le redkim se posreči, da pobegnejo in vtaknejo v grob tiste, ki tja zares spadajo. Redki preživijo vrtenje v gajžulah, mučilni napravi, ki naj bi norce spravljala k pameti. Redki pridejo k zavesti od odmerkov, ki zavest brišejo. Redki preživijo grozote, ki jih vidijo ali doživijo, zlorabe, posilstva, redki zbežijo s podstrešij, se odvežejo od postelj mačeh in redki so, ki zdržijo to brez alkohola, trave, drog, tatujev. Suzana Tratnik je napisala knjigo za dobre želodce, mogoče je celo priporočljivo biti malo zadet (priporočilo za empate) ali le pogumen in hkrati zaljubljen v resnico. Za tiste, ki bodo nekoč ali so že, ne brez ran in brazgotin, ušli. Klanjam se. (Vir: Dobreknjige.si)