Trdoživa Kozjanka

Ernest Jazbinšek

Človeka, poštenega in trdnega v značaju, naredijo udarci usode še močnejšega.

Avtor je želel v romanu orisati življenje na Kozjanskem od 1947 pa vse do leta 2008, ki je bilo zlasti v povojnem času trdo in za človeka nedostojno. Z vso trpkostjo življenja na Kozjanskem se v zgodbi spopadata dve generacije žensk, mati in hči, ki kljub vsemu hudemu ostajata pokončni in nezlomljivi tudi v trenutkih velike revščine, nasilja glave družine nad kozjansko žensko in žalovanja ob izgubi moža v prometni nesreči. Prav ta nesreča prekine družinsko idilo, saj družina nima več zagotovljenega varnega preživetja. Kozjanska ženska navkljub vsem življenjskim preizkušnjam ponosno stopa po svoji življenjski poti z upanjem v lepši jutri, ki čaka njo in njene otroke.

samozaložba, 2015