Pol litra vipavca

Damir Feigel

Dvaindvajset humoresk.

Pol litra vipavca je izbor kratke proze goriškega pisatelja. Vsebina je razdeljena na več delov.  Obsega dvaindvajset humoresk polnih sočnega humorja in satiričnih osti, od avtobiografskih študentovskih zgodb do humoristično obdelanih uredniških izkušenj in dogodivščin s soške fronte.