Iksia ali slovo živostrojnega človeka

Miha Remec

Zgodba o nenavadni, neuresničljivi in nedosežni ljubezenski zvezi.

Roman je nadaljevanje Iksiona ali bega iz prikazovalnice, v katerem Eva in Uri pristaneta na Zemlji podobnem planetu in zaplodita nov človeški rod. Z enako nalogo se po nekaj tisoč letih spustita na ta planet obojnica Iksia in žiovostrojni človek Angel.

Obzorja, 2001