95 TEZ

Karel Gržan

Petsto let po protestu Martina Lutra je čas za nov protest.

Srčni duhovnik, pronicljiv mislec in čuteč spremljevalec Karel Gržan v 95 tezah ponuja priložnost za razmislek in obuja spomin na neizrojeno ekonomijo, katere temeljno poslanstvo je po krivem zdrsnilo v pozabo. Današnja skrajno individualistična, potrošniško naravnana družba zanemarja ekonomijo po meri človekovih potreb in jo izrablja za pridobivanje preobilja peščice izbrancev. Sleherni med nami potrebuje moč za predrugačenje krivičnega, zločinskega hrematizma in pogum za veder vnos pozitivnih družbenih sprememb.