Zočmi, ki vidijo drugače

Svetlana Makarovič

Nevidna se zdi zla runa,
na vodno gladino napisana,
a to ni več ista voda.
Nevidna se zdi zla runa,
v severni veter narisana,
a to ni več isti veter.
Nevidna se zdi zla runa,
s prstom na vrata začrtana,
a ta vrata ne držijo več
v isto hišo.
S polnimi usti peska govori,
kdor se opravičuje:
obžalovanje dejanja ne izbriše.

str. 338