Ženske in meje med preteklostjo in koronavirusom

Verginella Marta

Vloga ženske v obmejnem prostoru od aleksandrink in tihotapk do pandemije koronavirusa.

Nastanek knjige Ženske in meje med preteklostjo in koronavirusom je vzpodbudilao nedavno postavljanje mej zaradi pandemije koronavirusa, vendar pa njena zgodba sega še veliko dlje v zgodovino. Zgodovinarka Marta Verginella v njej namreč obravnava socialne in gospodarske značilnoti ženske mobilnosti v 20. stoletju, analizira različne vloge, ki so jih imele ženske v obmejnem prostoru in posledice, ki so jih ti premiki imeli na njihovo usodo in svobodo, da odločajo o svojem delu in telesu. V knjigi, kjer se dnevniška razmišljanja prepletajo z zgodovinskim diskurzom, avtorica osvetljuje dejstvo, da se zgodovina nenehno ponavlja in, da imajo v tej zgodovini prav ženske zelo pomembno vlogo.