Strnišča

Tone Partljič

V besedo in sliko ujeta otroška zvedavost in igrivost, pa tudi žalost in nemoč.
Tone Partljič se v svojem novem delu vrača v vojni čas, dogajanje prve in druge svetovne vojne ter morijo v Bosni. Pisateljevi osebni spomini se povezujejo s pričevanji in življenjskimi zgodbami drugih ljudi. Pisanje je na prvi pogled realistično, vendar je v njem še veliko več. Opisuje trdo življenje kmetov in kruto usodo otrok, ki so bili na milost in nemilost izročeni odraslim ter pahnjeni v njihovo nasilno ravnanje. Avtor človeško zlo privede do skrajnosti, iznenada pa se zgodi, da zasije tudi žarek človečnosti. Poglavitno sporočilo Partljičeve knjige bi bilo mogoče strniti v spoznanje, da so otroci najbolj tragične in nesmiselne žrtve vojne, saj ne vedo in ne morejo vedeti, kaj šele razumeti, kaj se pravzaprav dogaja.
VIR: www.homocumolat.com