Pravljice, kaj ste?

Alenka Goljevšček

Odgovor na vprašanje, kaj je pravljica, je slovenska pisateljica in raziskovalka slovenskega ljudskega slovstva iskala tudi med ljudmi. Glede na to, kateri izraz oz. poimenovanje se med ljudmi uporablja, kaže na to, da gre pri pravljici za vrsto ustnega izročila oz. da sta ključnega pomena v pravljici dogajanje in zgodba. Avtorica ugotavlja, da imajo pravljice neke skupne lastnosti. V knjigi nam na zanimiv in razumljiv način predstavi svojo raziskavo o nastanku, strukturi, pomenu pravljice in njeni povezavi z mitom.