Nepopolna

Danaja Lorenčič

Kako biti nepopolni v popolnem svetu.
Sodobni čas skriva veliko pasti. Nastavljamo si jih sami, začnemo pa že v zgodnjem otroštvu. Ena izmed bolj bolečih je želja, da bi bili vsemu kos. Pravzaprav da bi bili v vsem, kar počnemo, kar najboljši, da bi obvladali vse, bili popolni. K temu nehote silimo svoje otroke, k temu nas nagovarjajo mediji, v to nas sili okolica. Pa je tega res treba? Kako se spopasti s kultom popolnosti? Le kdo bi lahko imel več odgovorov kot nekdaj popolna in nesrečna, danes pa srečno nepopolna Danaja Lorenčič.