Mladost v rejništvu

Mateja A. Kegel

Neža se je zavedala svoje sreče, da sta bili v njenem življenju dve ženski, ki sta jo imeli radi, kot bi bila njuna hči. Nekako je tudi bila. Od obeh.
Za Borisa in Nežo je že od nekdaj zaradi neurejenih družinskih razmer, skrbela stara mama Marija. Njena bolezen je počasi napredovala, pogosteje je odhajala v bolnico in otroka sta dlje časa ostajala sama doma. Zaradi tega, je bila mama Marija, primorana otroka oddati v rejništvo. Neža je topel in ljubeč dom našla na kmetiji, pri teti Minki, Boris, pa se je odločil za življenje v Domu Malči Beličeve. Skozi knjigo, tako spremljamo življenjsko zgodbo male Neže, ki je na podeželju zaživela novo življenje, našla nove prijatelje in dokončala šolo, pri tem pa ni nikoli pozabila na svoje korenine, na mamo Marijo in brata Borisa, s katerima je redno vzdrževala stike.
Knjiga je napisana po resnični zgodbi iz rejništva.