Malik

Alma M. Karlin

Osrednji junak Alminega romana je kipec inkovskega malika. Kipec, ki prinaša le nesrečo in smrt, vrnejo v njegovo domovino Kitajsko, kjer v Templju belega boga najde mirno zatočišče. Inki so ga namreč prepeljali v Ameriko, kjer je dolgo varoval boga sonca. V romanu se poleg spoznavanja inkovske civilizacije, srečamo tudi z zgodbami ljudi, ki se tako ali drugače srečajo z malikom. Vse naše življenje je prepredeno z različnimi ljubeznimi, katerih vrednost se po besedah Alme skriva v odrekanju. Tudi malik najde svoj mir samo zaradi odrekanja profesorja Garfielda, ki je raziskovanju in maliku posvetil svoje življenje. Delo je polno življenjskih naukov, ki nam dajo vedeti, da je vsaka ljubezen, katere vrednost se skriva v odrekanju, prava in izpopolnjujoča. Ne glede na to, ljubezen do koga ali česa izberemo. In ne glede na to, kaj in če sploh bomo kaj dobili v zameno. Tako preprosto je to. Delo, ki v nas pusti mnogo sledi. (dobreknjige.si)