Ali bereš Cankarja?

Vesna Mikolič

Poljudno-strokovno delo dr. Vesne Mikolič, redne profesorice in znanstvene svetnice na področju jezikoslovja, esejistke in publicistke.
Delo prinaša svež, inovativen pristop za doseganje večje bralne pismenosti in zmožnosti za branje tudi zahtevnejših literarnih besedil. Opisuje nove bralne strategije, namenjene tako učiteljem in učencem pri obravnavi Cankarja v šoli kot širšemu bralstvu, ki ga zanima delo Ivana Cankarja. Namen je približati Cankarjevo poetiko, tako mladim kot starejšim bralcem, na način, da bodo radi vstopali v njegov svet. Izhodišče novega branja Cankarjevih del je predpostavka, da je vsako umetniško govorico treba razumeti, tako kot moramo razumeti vsak jezik, ki ga želimo uporabljati. Avtorica s konkretno obravnavo posameznih Cankarjevih del, ki jo izpelje na jasen, razumljiv način, dosega širšo uporabnost dela tako v šoli kot izven nje.

VIR: www.slovenska-matica.si