Viharnik iz Kanalske doline : Jakob Kandut 1913-1996

Jakob Kandut

Jakob Kandut je bil v letih svojega delovanja res pravi viharnik, ki je sam kljuboval najrazličnejšim ujmam.

Ni bil človek, ki bi silil v ospredje ali stremel po javnih priznanjih. Vztrajno in zvesto je delal za ohranitev samozavesti slovenskega človeka v vaseh Kanalske doline.” Tako beremo v spremni besedi tridesetega zvezka Naše korenine, ki je izšel pri Goriški Mohorjevi družbi leta 2021. Z njim so se želeli pokloniti spominu  dr. Jakoba Kanduta ob 25-letnici njegove smrti in oživeti spomin na enega najbolj zavednih in predanih sinov Kanalske doline.

Izbor objavljenih Kandutovih spisov so del bogatejše bere, ki jo hranijo v arhivu Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik v Celovcu. Vsak, ki jih bo vzel v roke, bo z zanimanjem odkrival življenje Jakoba Kanduta in njegovih sodobnikov, ki so z njim delili lepote in tegobe krajev pod Sv. Višarjami.

Zadruga Goriška Mohorjeva, 2021