Teža življenja

Eneja Kobal

14-letnica napisala dnevnik o svoji osebni izkušnji zdravljenja anoreksije

Literarni dnevnik Teža življenja, ki ga je napisala  Eneja Kobal, učenka 9. razreda OŠ Danila Lokarja v Ajdovščini, je delo (najverjetneje) najmlajše avtorice pri nas, ki je spregovorila o tej danes tako pereči problematiki. Še več: je avtobiografija, v kateri je 14-letnica prikazala svojo lastno izkušnjo boja s to zahrbtno boleznijo, ki jo mnogi skrivajo ali celo zanikajo, saj zdravljenje na psihiatriji v naši družbi še vedno spada med tabu teme. Devetošolka na 150 straneh opiše razvoj, potek in zdravljenje bolezni. Bralec z njo prehodi vse faze boja – od perfekcionistične življenjske naravnanosti, ki vodi v neprestano nezadovoljstvo s sabo, do prvih znakov bolezni, faze zanikanja, zdravljenja in končno ozdravitve. Opisane stiske sprožijo čustven odziv, kar pritegne k branju, saj je mlada pisateljica svojo izkušnjo predstavila zelo iskreno in realistično. Za mlade bralce bodo še posebej zanimivi opisi večmesečnega bolnišničnega zdravljenja na otroški psihiatriji v Ljubljani, odraslim in še posebej staršem pa bodo Enejini zapisi morda vsaj nekoliko odprli vpogled v to, kaj se dogaja v glavi mladostnika, ko uro in pol sedi pri kosilu in je vse okrog njega polno solz, hrana pa skoraj nedotaknjena. Obojim pa knjiga prinaša dragoceno sporočilo: boj z anoreksijo je vse prej kot lahek, ampak če poiščemo strokovno pomoč in se trudimo uresničevati navodila zdravstvenega osebja, bomo zmagali. Eneji je uspelo! (vir: OŠ Danila Lokarja)

Ajdovščina : Osnovna šola Danila Lokarja, 2020