Onkraj samot

Bina Štampe Žmavc 

Knjiga predvsem si želi biti živa.

Čutiti svoj hrbet in svoje strani,

z roko, ki ji liste pokriva,

v majhnem osončju večerne luči. (str. 128)

 

 

 

 

Pivec, 2021