NOVE LJUBEZENSKE PESMI

Nevin Birsa

Ljubezen, sreča, žalost

Iz tvojega imena,
iz tvojih prsi in žalujočih
skic snega
bom nekoč
razpršil svetlobo:
vrči tvojega glasu
bodo pokali,
drevesa bodo kot še nikoli
speta in močna:
potlej bom umil svoj obraz
v morju,
ki diha kot pomladni
nagelj pod begavimi lastovkami.
(str. 13)

Nova Gorica : [s.n.], 1979