Nevidna moč knjig

Alenka Kepic Mohar

Kako je čas digitalne revolucije preoblikoval branje in postavil obstoj knjige v nov položaj.

Pot do sinhronega soobstajanja digitalnega in tiskanega vodi prek razumevanja, kaj se dogaja v možganih, ko beremo, in kako to vpliva na kognitivni razvoj posameznika. V tem je ne le nevidna moč knjig, to so tudi temelji izobraževanja, zato se ni mogoče izogniti nadaljnjim vprašanjem, kako se ob tem spreminja izobraževanje in kaj digitalizacija prinaša v šolski prostor. Predvsem pa zastavlja vprašanje, ali bo šolski prostor zmogel uvajati mlade v kulturo knjige na način, ki razume delovanje digitalnega sveta, a se hkrati zaveda prednosti, ki jih za kognitivni razvoj prinašata branje in učenje iz tiskanih knjig.

Razmislek o tem je tudi pobuda za širši družbeni preobrat, pri čemer se avtorica vrača h knjigi kot zatočišču misli, domišljije in znanosti. (vir: http://znanost.sta.si)

Cankarjeva založba, 2021