Križev pot Petra Kupljenika

Andrej Budal

“… ker želimo, da se naša in naših dedov vera ohrani čista tudi v Vaši deželi in se patriarhov vpliv omeji po možnosti onstran Soče …”

Andrej Budal je tematiko svojih povesti vezal na Primorsko. 50. Obletnica njegove smrti je odlična priložnost, da posežemo po njegovem opusu. Križevpot Petra Kupljenika je zgodovinska povest, ki je bila prvič objavljena v Ljubljanskem zvonu. Kupljenik je v slovenski kulturni zgodovini znan kot goreč protestantski predikant, ki je župnikoval na Gorenjskem pod podporo tamkajšnjega plemstva. Nadvojvoda Karel II. je pastorja začel preganjati in po dobrem desetletju tudi ujel. Preko Tolmina so Kupljenika kot ujetnika poslali v Oglej k patriarhu … Budalova povest obsega tri vsebinske dele; vsak se začne s prihodom predikanta v nov zapor, kjer ga sprejmeta zastopnika posvetne in cerkvene oblasti.

Mihelač, 1994